فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

نجات زن باردار در برف های کوهرنگ با کمک امدادگران هلال احمر

کدخبر: 11792
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ در ساعت ۱۱:۴۶

به گزارش تیم رصد فضای مجازی پایگاه خبری پونه زار، فرماندار کوهرنگ به رسانه های چهارمحال وبختیاری گفت : این زن باردار و همسرش به دلیل اینکه مسافت شهرستان کوهرنگ و مراکز درمانی این شهرستان را به روستای محل اقامت خود نزدیک تر تشخیص داده بودند، از روستای ˈسوتهˈ شهرستان الیگودرز استان لرستان ۴۰ کیلومتر راهپیمایی کرده و خود را به ˈلبدˈ بازفت کوهرنگ رسانده بودند.

ˈ مرتضی زمانپورˈافزود : امدادگران جمعیت هلال احمر، اورژانس و راهداران در منطقه لبد بازفت با دیدن این زن باردار و همسرش آنها را به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی شهرستان کوهرنگ منتقل کردند .

وی گفت: این زن باردار در شهرستان کوهرنگ وضع حمل کرد ولی نوزداش جان باخت.

مرکز شهرستان کوهرنگ در فاصله ۸۵ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال وبختیاری قرار دارد.

[1] [2]

[1] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F11792%2F%25d9%2586%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b2%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2586%25da%25af-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25da%25a9%25d9%2585%25da%25a9&linkname=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F11792%2F%25d9%2586%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b2%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2586%25da%25af-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25da%25a9%25d9%2585%25da%25a9&linkname=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1