فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

افزایش ۱۷ درصدی ماموریت های تنفسی اورژانس اصفهان

کدخبر: 14045
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ در ساعت ۲۱:۰۰

به گزارش پایگاه خبری پونه زار به نقل از روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، مدیر این مرکز گفت: کارشناسان اورژانس استان اصفهان در یک هفته گذشته با انجام دو هزار و ۵۴۴ ماموریت و حضور بر بالین ۵۳۲ بیمار و مصدوم به صورت سرپایی به آنان خدمات رسانی کردند.

دکتر ˈغفور راستینˈ ادامه داد: در یکهزار و ۷۲۴ مورد دیگر نیز حادثه دیدگان ضمن دریافت اقدامات پیش بیمارستانی با واحدهای امدادی ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: در این مدت ۲۶۸ بیمار با ناراحتی های قلبی، ۸۹ نفر با بیماری های تنفسی، ۷۳ بیمار با مسمومیت های دارویی و غذایی از خدمات اورژانس ۱۱۵ بهره مند شدند.

وی گفت: در آمارهای هفته پیش از این، ۲۷۳ بیمار با ناراحتی های قلبی، ۷۶ نفر با بیماری های تنفسی، ۷۶ بیمار با مسمومیت های دارویی و غذایی از خدمات اورژانس استان استفاده کرده بودند.

وی گفت: کارشناسان اورژانس از ۲۵۴۴ ماموریت انجام شده خود در ۸۱۵ مورد به محل حوادث رانندگی اعزام شدند و در ۷۳ تصادف جاده ای و ۷۴۲ سانحه رانندگی در حوزه شهری به حادثه دیدگان امداد رسانی کردند.

وی اضافه کرد: اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان با ۵۳ پایگاه شهری و ۵۶ پایگاه جاده ای و ۷۳۱ تکنسین فوریت های پزشکی در طول شبانه روز به شهروندان امدادرسانی می کند.

[1] [2]

[1] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F14045%2F%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-17-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25da%2598%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DB%B1%DB%B7%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F14045%2F%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-17-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25da%2598%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DB%B1%DB%B7%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86