فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

تصاویری دیدنی از گشتی کوتاه در روستای مکدین فریدونشهر

کدخبر: 15494
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ در ساعت ۱۶:۵۷

به گزارش پایگاه خبری فریدونشهر – پونه زار؛ [1] روستای مکدین یکی از روستاهای دیدنی شهرستان فریدونشهر است که در دهستان پشتکوه آن قرار دارد و با داشتن امام زاده سید محمد یکی از روستاهایی است که زائران و گردشگران زیادی را در فصول مختلف در خود می بیند.

روستای مکدین فریدونشهر مانند بیشتر روستاهای منطقه پشتکوه شهرستان فریدونشهر دارای مناطق و مناظر بکر و دیدنی است که نگاه هر بیننده ای را به خود جذب می کند و این زیبایی در اخلاق و رفتار مردم این روستای زیبا تاثیر مستقیم داشته است که باعث شده است خوش رویی و یک رنگی  در وجود این مردم بیشتر از همه چیز به چشم آید.

گشتی کوتاه با حنانه خانم و اقا مهدی از دانش اموزان آن منطقه در روستا داشتیم و تصاویری را هم برای شما آورده ایم:

با تشکر فراوان از آقایان مصطفی حسامی، محمود لچینانی و مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر که ما را در تهیه این تصاویر یاری رساندند.

[22] [23]

[1] به گزارش پایگاه خبری فریدونشهر – پونه زار؛: http://pounezar.ir

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/vater-mark25.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/114.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-4.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-3.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-5.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-6.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-13.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-14.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/29.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-16.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-15.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/113.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/57.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-12.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-11.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-7.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-9.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-8.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/makedin-930212-10.jpg

[22] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F15494%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%25af%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[23] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F15494%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%25af%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1