فریدونشهر

حضور تیم سیار چشم‌پزشکی و دندان‌پز‌شکی در فریدونشهر

کدخبر: 24287
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در ساعت ۲۲:۰۹

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه‌زار، با آغاز تعطیلات نوروز یک تیم سیار چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی برای خدمت‌رسانی به مناطق محروم وارد فریدونشهر شدند.

این تیم کانتینرهایی از لوازم مورد نیاز چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی را همراه خود داشتند و نام «کلینیک سیار پزشکی نورآوران سلامت» را یدک می‌کشند.

DSC09170 [1]

به گفته مدیر این گروه، این تیم سیار پزشکی قرار است سه ماه در روستای اسلام آباد مستقر شود و به مردم روستاهای پشتکوه خدمت‌رسانی کند.

IMG_9607 [2]

کلینیک چشم‌پزشکی  این تیم به تشخیص و انجام عمل جراحی «آب مرواربد» پرداخته و کلینیک دندان‌پزشکی هم به درمان کودکان زیر ۱۲ سال خواهد پرداخت.

[3] [4]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/03/DSC09170.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/03/IMG_9607.jpg

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F24287%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1-%25da%2586%25d8%25b4%25d9%2585%25e2%2580%258c%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%25be%25d8%25b2%25e2%2580%258c%25d8%25b4&linkname=%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F24287%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1-%25da%2586%25d8%25b4%25d9%2585%25e2%2580%258c%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%25be%25d8%25b2%25e2%2580%258c%25d8%25b4&linkname=%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1