فریدونشهر

محمدتقی سلمانی فرد به سمت بخشدار مرکزی فریدونشهر منصوب شد

کدخبر: 43153
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ در ساعت ۱۱:۱۶

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار [1] ، لحظاتی پیش در شورای اداری شهرستان فریدونشهر با قرائت حکم وزیر کشور، محمدتقی سلمانی فرد به سمت بخشدار مرکزی فریدونشهر منصوب شد.

وی متولد اردستان بوده و پیش از این رئیس امور تعاونی ها و شرکت های اداره کل امور عشایری استان اصفهان و مسئول امور تشکل های مردمی منابع طبیعی استان را بر عهده داشته است و تجربه ۱۶ سال خدمت در مناطق محروم شرق اصفهان، جنوب سمیرم، [1] غرب استان و جامعه عشایری را در پرونده خویش دارد.

صندلی بخشداری فریدونشهر سه ماه بعد از بازنشستگی گشتاسب مری خالی بود.

IMG_0002 [2]

[3] [4]

[1] پونه زار: http://www.pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/02/IMG_0002.jpg

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F43153%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25aa%25d9%2582%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9&linkname=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F43153%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25aa%25d9%2582%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9&linkname=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF