فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

شب یلدا، صمیمیتی بر جای مانده از اصالت خانواده در فرهنگ ایرانی-اسلامی/تصاویر

کدخبر: 58087
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ در ساعت ۱۶:۴۱

 

اجرای تئاتر شب یلدا توسط کودکان مهد رویای کودکی:

برای دریافت فیلم اینجا [10] کلیک کنید

[11] [12]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/Yalda950930001.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/Yalda950930003.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/Yalda950930005.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/Yalda950930006.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/Yalda950930008.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/Yalda950930009.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/Yalda950930010.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/Yalda950930011.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/Yalda950930012.jpg

[10] yalda1_03: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/yalda1_03.flv

[11] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F58087%2F%25d8%25b4%25d8%25a8-%25db%258c%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%258c-%25d8%25b5%25d9%2585%25db%258c%25d9%2585%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25ae&linkname=%D8%B4%D8%A8%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%8C%20%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[12] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F58087%2F%25d8%25b4%25d8%25a8-%25db%258c%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%258c-%25d8%25b5%25d9%2585%25db%258c%25d9%2585%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25ae&linkname=%D8%B4%D8%A8%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%8C%20%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1