فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

کهنه سردار جبهه مقاومت، حاج مختار لچینانی آسمانی شد

کدخبر: 63386
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ در ساعت ۲۰:۰۵

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، کهنه سردار جبهه های ایثار و مقاومت، حاج مختار لچینانی بعد از تحمل سال ها درد و رنج در اثر جراحاتِ سختِ وارده در جنگ تحمیلی دعوت حق را لبیک گفت.

سردار شهید لچینانی، فرمانده مهندسی رزمی جهاد استان تهران و از گرجی های فریدونشهر بود که روز شنبه به یاران شهید خود پیوست و روز دوشنبه بعد از تشییع در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

انتهای پیام/

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F63386%2F%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2584%25da%2586%25db%258c%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a2%25d8%25b3%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25af&linkname=%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%8C%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F63386%2F%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2584%25da%2586%25db%258c%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a2%25d8%25b3%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25af&linkname=%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%8C%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF