چاپ خبــر
استخدام فریدونشهر؛

استخدام آموزش و پرورش اعلام شد + رشته‌های مورد نیاز در فریدونشهر

ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اعلام شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار، ماده‌های استخدامی آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های اجرایی اعلام شد. رشته‌های موردنیاز در فریدونشهر به شرح ذیل است:

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌تواند به سایت سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه فرمایید.

Go to TOP