فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

جدیدترین قیمت خودروها در بازار ایران

کدخبر: 66634
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ در ساعت ۱۷:۲۷

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] به نقل از تسنیم: در بازار امروز عدم عرضه خودرو باعث شده تا انواع خودروهای داخلی رشد غیر منطقی قیمت ها را تجربه کنند. بر همین اساس خودروی استپ وی با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۷۹ میلیون تومان به فروش می رسد.

مزدا ۳ هم با رشد ۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان، تندر پلاس دنده ای با رشد ۶ میلیون تومانی با قیمت ۵۷ میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز به شرح زیر است:

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F66634%2F%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2582%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F66634%2F%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2582%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86