فریدونشهر

کسری بودجه آمریکا ۷۸۰ میلیارد دلار شد

کدخبر: 67766
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ در ساعت ۱۰:۴۰

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] به نقل از راه دانا، کسری بودجه فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۱۸ به عدد ۷۷۹ میلیارد دلار رسید.

این میزان کسری بودجه که بالاترین رقم در شش سال اخیر است، به دلیل تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای کاهش مالیات‌ها و در نتیجه بالارفتن بدهی دولت به منظور تامین هزینه‌ها به وجود آمده است.

طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، کسری بودجه سال ۲۰۱۸ آمریکا ۱۱۳ میلیارد دلار از سال گذشته بیشتر شده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ از ۱۰۰۰ میلیارد دلار هم فراتر رود.

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F67766%2F%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7-%25db%25b7%25db%25b8%25db%25b0-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af&linkname=%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%DB%B7%DB%B8%DB%B0%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F67766%2F%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7-%25db%25b7%25db%25b8%25db%25b0-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af&linkname=%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%DB%B7%DB%B8%DB%B0%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF