فریدونشهر

بی‌عدالتی علت استعفا/ کدام مسأله برای دولت اولویتش از آب شرب بیشتر است؟

کدخبر: 68314
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ در ساعت ۱۰:۰۰

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، اکبر ترکی در گفتگو با پونه زار [1]، از جدیت نمایندگان استان اصفهان در استعفای خود سخن گفت و بی‌عدالتی دولت در توزیع منابع را علت اصلی این استعفا عنوان کرد.

نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت یکی از وظایف نمایندگان مجلس است و برهمین اساس زمانی که عدالت رعایت نشده و حق مردم تضییع شود دیگر جایگاهی وجود نخواهد داشت که نمایندگان بر کرسی آن تکیه زنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بی عدالتی نسبت به استان اصفهان و چهار شهرستان غرب استان در بودجه ۹۸ آشکار است و این موضوع باعث شد پس از تقدیم بودجه به مجلس، استعفای نمایندگان استان کلید بخورد.

وی تأکید کرد: این استعفا نمایشی نیست و در صورتی که دولتمردان بخواهند بی‌توجهی یا فرافکنی کنند، نمایندگان تا احقاق حقوق ملت پای استعفای خود خواهند بود.

ترکی در مورد روند قانونی استعفا هم افزود: رئیس مجلس باید استعفا را برای هیئت رئیسه ارسال کند تا توسط ایشان بررسی و بعد در صحن علنی مطرح شود تا بعد از دفاع نمایندگان از استعفای خود و صحبت نمایندگان موافق و مخالف، به رأی گذاشته شود.

نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در بودجه ۹۸ درنظر گرفته نشده است، طرح‌های تامین آب شرب برای مردم تشنه چهار شهرستان حوزه انتخابیه ماست که از قضا سرچشمه چهار رود بزرگ کشور هستند.

وی این سوال را مطرح کرد که چه طرحی برای دولت از اولویت بیشتری نسبت به آب شرب مردم برخوردار است که دولت حاضر نشده برای این امر بودجه اختصاص دهد؟

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: د‌ولت با این توجیه که تا طرح‌های در دست اجرا به پایان نرسند، طرح جدید تعریف نمی‌کند اما این منطقی نیست و نمی‌توان گفت چون طرحی ‌پیش از این با هر حربه‌ای مانند رانت و غیره مصوب شده است حتما بابد به انجام برسد اما تأمین آب شرب مردم ما که بالاترین اولویت نسبت به همه مسائل دیگر دارد، چون طرح جدید است نباید اجرایی شود.

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F68314%2F%25d8%25a8%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%2F%20%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%B4%D8%B1%D8%A8%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F68314%2F%25d8%25a8%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%2F%20%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%B4%D8%B1%D8%A8%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F