فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

برگزاری المپیاد بازی‌های بومی-محلی در فریدونشهر/ تصاویر

کدخبر: 68901
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ در ساعت ۲۳:۱۰

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار، [1]المپیاد درون شهرستانی بازی‌های بومی-محلی فریدونشهر امروز با حضور حدود ۲۰۰ شرکت کننده آقا و خانم در هشت رشته برگزار شد. در این مسابقات که به همت اداره ورزش و جوانان فریدونشهر، هیئت بازی‌های روستایی-بومی-محلی و هیئت ورزش‌های همگانی در مجموعه ورزشی اداره ورزش و جوانان فریدونشهر برگزار شد، دو رده سنی جوانان و بزرگسالان حضور داشتند. افتتاحیه این المپیاد با اجرای ورزش باستانی و حرکات نمایشی تکواندو همراه بود.

انتهای پیام/

[29] [30]

[1] پونه زار، : http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1860.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1879.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1881.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1891.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1894.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1899.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1902.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1914.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1919.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1927.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1948.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1954.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1968.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1971.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1986.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_1994.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2000.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2039.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2055.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2059.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2064.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2075.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2285.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2295.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2298.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2302.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/02/IMG_2306.jpg

[29] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F68901%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%25be%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[30] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F68901%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%25be%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1