فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

دعوتنامه شرکت در جشن گلریزان برای آزادی زندانیان فریدونشهری

کدخبر: 69382
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ در ساعت ۱۴:۳۴

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ساعت ۱۹ امروز شنبه ۱۱ خردادماه به همت دادگستری و فرمانداری فریدونشهر در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد برگزار می‌شود.

از عموم مردم و خیّران دعوت به عمل آمده در این ضیافت خیرخواهانه شرکت کرده و علاوه بر سهیم شدن در این امر خداپسندانه، مهمان افطار سفره کَرَم باشند.

انتهای پیام/

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F69382%2F%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-%25da%25af%25d9%2584%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af&linkname=%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F69382%2F%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-%25da%25af%25d9%2584%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af&linkname=%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C