فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

اینترنت ۱۰۰ گیگ رایگان برای مشترکان فریدونشهری فعال شد

کدخبر: 73237
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ در ساعت ۱۹:۲۲

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] وزیر ارتباطات روز شنبه از فعال سازی ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای مشترکان اینترنت تلفن ثابت خبر داد، این هدیه امروز به مشترکان ADSL اختصاص پیدا کرد. همچنین مشترکان می‌توانند با دریافت نام کاربری و رمز عبور دسترسی به حساب کاربری خود از پشتیبان اینترنتشان، از تخصیص این بسته اطمینان حاصل کنند.این بسته اینترنت تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ فعال خواهد بود.

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73237%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa-%25db%25b1%25db%25b0%25db%25b0-%25da%25af%25db%258c%25da%25af-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1&linkname=%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%DB%B1%DB%B0%DB%B0%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%AF

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73237%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa-%25db%25b1%25db%25b0%25db%25b0-%25da%25af%25db%258c%25da%25af-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1&linkname=%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%DB%B1%DB%B0%DB%B0%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%AF