فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

ضدعفونی اماکن عمومی توسط نیروهای حوزه مقاومت بسیج امام حسین فریدونشهر + فراخوان

کدخبر: 73253
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در ساعت ۰۹:۵۱

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] بسیجیان حوزه مقاومت بسیج امام حسین علیه‌السّلام فریدونشهر با توجه به شیوع ویروس کرونا، اقدام به ضدعفونی کردن خودپردازها، محل‌های تماس عمومی و معابر شهر فریدونشهر نموده است. این حوزه مقاومت بسیج در نظر دارد در روزهای آینده نیز این کار را با قوت بیشتری ادامه دهد بنابراین دست یاری به سمت افرادی که دستگاه سمپاش دارند و یا می‌تواند در این زمینه کمک کنند دراز می‌کند.جهت هماهنگی می‌توانید با شماره تلفن ۰۹۱۳۷۱۵۸۲۵۴ تماس حاصل نموده و یا به دفتر حوزه مقاومت بسیج  امام حسین واقع در چهارصددستگاه، جنب آتش نشانی مراجعه فرمایید.

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73253%2F%25d8%25b6%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25da%25a9%25d9%2586-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b7-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587&linkname=%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%2B%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73253%2F%25d8%25b6%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25da%25a9%25d9%2586-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b7-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587&linkname=%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%2B%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86