فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

بارش برف در فریدونشهر

کدخبر: 73551
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ در ساعت ۱۳:۲۶

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] سامانه بارشی که از دیروز وارد شهرستان فریدونشهر شده و بارش‌های خود را به صورت پراکنده آغاز کرده بود از عصر امروز فعالیت خود را به شکل بارش برف شروع کرده است.

بارش رحمت الهی در فریدونشهر همچنان ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود تا روز سه‌شنبه تداوم و بارش قابل توجهی به همراه داشته باشد.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73551%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-2&linkname=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73551%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-2&linkname=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1