فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

فوری! تعداد مبتلایان به کرونا در فریدونشهر به پنج نفر رسید

کدخبر: 73558
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ در ساعت ۱۴:۴۳

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] روابط عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه فریدونشهر لحظاتی قبل اعلام کرد تعداد مبتلایان به کرونا در این شهرستان به پنج نفر رسید.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73558%2F%25d9%2581%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586-2&linkname=%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%21%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73558%2F%25d9%2581%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586-2&linkname=%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%21%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF