فریدونشهر

ورود متخصصان طب ایرانی به حوزه پیشگیری و درمان کرونا با دستور وزیر

کدخبر: 73567
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ در ساعت ۱۱:۵۹

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] با دستور وزیر بهداشت به دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، متخصصان طب ایرانی، رسما به حوزه پیشگیری و درمان کرونا در کشور وارد می‌شوند.

وزارت بهداشت گفته «در اغلب شهرهای کشور چین، برای درمان ۹۰ درصد بیماران کرونایی، از ترکیب طب رایج و طب سنتی بهره گرفته شده» و پزشکان چینی از به‌کارگیری طب سنتی در مهار و درمان کرونا «نتایج قابل توجهی» کسب کرده‌اند.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73567%2F%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25b5%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b7%25d8%25a8-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c&linkname=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73567%2F%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25b5%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b7%25d8%25a8-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c&linkname=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1