فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

دستور ایست و کنترل در ورودی همه شهرستان‌های استان/ تعطیلی اصناف بنا بر تشخیص فرماندار

کدخبر: 73573
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ در ساعت ۱۲:۰۴

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] طی بخشنامه‌ای که دیروز به استناد جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا به فرمانداری‌های استان ارسال شد، همه فرمانداران ملزم به استقرار اکیپ ایست و بازرسی در مبادی ورودی شهرستان‌ها شدند.همچنین تعطیلی اصناف هر شهرستان منوط به نظر فرماندار و اتحادیه اصناف آن شهرستان شد. با توجه به این که تاکنون فرمانداری یا اداره صمت فریدونشهر اطلاعیه‌ای راجع به تعطیلی اصناف این شهرستان صادر نکرده‌اند، همچنان مانع قانونی در برابر فعالیت آنها وجود نداشته و می‌توانند به فعالیت بپردازند.

دستور استقرار اکیپ ایست و کنترل در این زمان در حالی که شهرستانی باقی نمانده که کرونا وارد آن نشده باشد کمی دیرهنگام به نظر می‌رسد. خوشبختانه دادستان فریدونشهر منتظر این بخشنامه‌ها نماند و از حدود یک ماه پیش دستور استقرار این اکیپ را صادر کرد که اگر نبود بسیار زودتر از این‌ها کرونا وارد شهرستان شده و با توجه به حجم مسافران و گردشگران و محتویات امکانات درمانی وضعیت بسیار اسفناکی در فریدونشهر رقم می‌خورد.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73573%2F%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2584-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2F%20%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73573%2F%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2584-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2F%20%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1