فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

شهادت ۴۳ تن از کادر بهداشتی و درمانی کشور در مقابله با کرونا

کدخبر: 73614
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ در ساعت ۰۱:۵۸

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] شهادت ۴۳ تن از کادر بهداشتی و درمانی کشور در مقابله بسخنگوی وزارت بهداشت با ابراز تأسف از شهادت ۴۳ تن از کادر بهداشتی درمانی کشور در راه مقابله با ویروس کرونا، گفت: امروز نظام سلامت داغدار این افراد است و از برکت وجود این افراد محروم شده‌ایم.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73614%2F%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25aa-%25db%25b4%25db%25b3-%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588&linkname=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%DB%B4%DB%B3%20%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73614%2F%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25aa-%25db%25b4%25db%25b3-%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588&linkname=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%DB%B4%DB%B3%20%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7