فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

همه ادارات تا ۱۵ فروردین تعطیل شد

کدخبر: 73620
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ در ساعت ۰۲:۰۸

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت:

رئیس جمهور ابلاغ کرد که سفر‌های جدید و خروج از شهر‌ها ممنوع می‌شود. با دستور رئیس جمهور، دولت، ادارات و فعالیت‌های اقتصادی مگر در موارد نیاز مردم تا ۱۵ فروردین تعطیل خواهد شد و لیست آن با همکاری وزیر صمت اعلام خواهد شد.

گزارشی شد که تجمعات و حضور‌ها در پارک‌ها وجود دارد که تصمیمات سخت‌گیرانه در این زمینه اتخاذ خواهد شد. امسال قطعاً ۱۳ بدر مانند سال‌های پیش نخواهیم داشت.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73620%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25db%25b1%25db%25b5-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25b7%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b4%25d8%25af&linkname=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%20%DB%B1%DB%B5%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73620%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25db%25b1%25db%25b5-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25b7%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b4%25d8%25af&linkname=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%20%DB%B1%DB%B5%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF