فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

کیت‌های تشخیص کرونا ایران ساخته شد/ امکان تشخیص دو ساعته کووید-۱۹ در کشور

کدخبر: 73632
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ در ساعت ۲۲:۲۳

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] مدیر شرکت دانش بنیان پیشتاز طب:کیت‌های تشخیص کرونا این شرکت تائیدیه وزارت بهداشت را دریافت کرد و اکنون توانایی تولید ۸۰ هزار کیت تشخیص ویروس کرونا را در شرایط استاندارد کشور داریم.

امروز هزار کیت را به آزمایشگاه‌ها توزیع کردیم. این کیت در مدت ۲ ساعت قادر به تشخیص بیماری خواهد بود.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73632%2F%25da%25a9%25db%258c%25d8%25aa%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b5-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2585&linkname=%DA%A9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%2F%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D8%AF%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73632%2F%25da%25a9%25db%258c%25d8%25aa%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b5-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2585&linkname=%DA%A9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%2F%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D8%AF%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1