فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

ممنوعیت ورود و خروج به شهرستان فریدونشهر

کدخبر: 73635
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ در ساعت ۲۲:۲۶

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] بنا بر اعلام فرماندهی انتظامی شهرستان فریدونشهر مستند به اعلام پلیس اطلاعات امنیت عمومی حسب دستور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، ورود و خروج کلیه خودروها اعمّ از وسایل نقلیه عمومی مسافربری و خودروهای شخصی به غیر از خودروهای تأمین ارزاق ضروری از همه مبادی ورودی و خروجی شهرستان فریدونشهر از هم‌اکنون تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.

مطابق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا رانندگانی که از قانون منع تردد در شهرها تخلف کنند، ۵۰۰ هزار تومان جریمه و یک ماه خودروی آن‌ها توقیف می‌شود.

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73635%2F%25d9%2585%25d9%2585%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2588-%25d8%25ae%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25ac-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4&linkname=%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73635%2F%25d9%2585%25d9%2585%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2588-%25d8%25ae%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25ac-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4&linkname=%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1