فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

درمان همه مبتلایان به کرونا در فریدونشهر

کدخبر: 73647
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ در ساعت ۱۶:۴۸

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] مدیر شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر در گفتگو با پونه‌زار اظهار کرد: بحمدلله آمار مبتلایان به کرونا در این شهرستان افزایش نداشته و از شش نفر فراتر نرفته است. دکتر علیرضا زمان‌پور افزود: سه نفر از مبتلایان به ویروس کرونا درمان و‌ ترخیص شدند و حال عمومی سایر مبتلایان به این ویروس نیز خوب است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون دو نفر از مبتلایان در بیمارستان فریدونشهر و یک نفر در یکی دیگر از بیمارستان‌های استان بستری هستند.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73647%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4&linkname=%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73647%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4&linkname=%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1