فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

بارش برف ۵۰ سانتیمتری در گردنه کلوسه در هفته دوم بهار

کدخبر: 73696
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ در ساعت ۱۶:۵۵

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] کانال اطلاع‌رسانی اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فریدونشهر نوشت گردنه کلوسه که به علت بارش بیش از ۵۰ سانتیمتری برف طی دو روز گذشته مسدود شده بود، با تلاش راهداران برفروبی و مسیر بازگشایی شد.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73696%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25db%25b5%25db%25b0-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1&linkname=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%DB%B5%DB%B0%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73696%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25db%25b5%25db%25b0-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1&linkname=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%DB%B5%DB%B0%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1