فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

فریدونشهر صاحب دفتر پیشخوان احراز هویت الکترونیک شد

کدخبر: 73983
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ در ساعت ۱۰:۲۵

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]،  یک دفتر پیشخوان جدید خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در شهرستان فریدونشهر افتتاح شد و باری از دوش مردم را به روی زمین گذاشت.

خدمات احراز هویت حضوری با افتتاح این پیشخوان در شهرستان فریدونشهر انجام می شود و مشکل چند ساله مردم شهرستان فریدونشهر ، با چنین اقدام ساده ای حل شد

این دفتر پیشخوان در محل فریدونشهر، خیابان مطهری شمالی، روبروی بانک رفاه کارگران افتتاح شده است.

تنها دفتر پیشخوان این شهرستان خدمات احراز هویت الکترونیکی  پیش از این به دلیل عدم پیگیری و نظارت دولت و بی‌‌مسئولیتی مسئولان مربوطه  از ارائه خدمات به مردم خود داری می کرد  و مردم این شهرستان مجبور بودند برای دریافت این خدمات به شهرستان‌های همجوار بروند. که هزینه ای مضاعف و زمانی چند برابر، بر مردم شهرستان فریدونشهر وارد می شد.

انتهای پیام/

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73983%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25a8-%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2587%25d9%2588%25db%258c&linkname=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%AF

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73983%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25a8-%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2587%25d9%2588%25db%258c&linkname=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%AF