فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

پرچم حرم امام رضا علیه السّلام بر فراز شاهان کوه

کدخبر: 74196
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در ساعت ۱۳:۱۸

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] پرچم حرم امام رضا علیه السّلام بر فراز شاهان کوه، مرتفع‌ترین قله استان اصفهان به اهتزاز در آمد

این پرچم   حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا -علیه السّلام- با حضور کوهنوردانی از آستان قدس رضوی و کوهنوردان فریدونشهری با همراهی بخشدار مرکزی شهرستان فریدونشهر بر فراز قله شاهان کوه به اهتزاز درآمد.

[2]

انتهای پیام/ پونه زار

 

[3] [4]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/c0f6d899-e300-408d-af47-2960fbda4dcf.jpg

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74196%2F%25d9%25be%25d8%25b1%25da%2586%25d9%2585-%25d8%25ad%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b1%25d8%25b6%25d8%25a7-%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2591%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b4&linkname=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%87

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74196%2F%25d9%25be%25d8%25b1%25da%2586%25d9%2585-%25d8%25ad%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b1%25d8%25b6%25d8%25a7-%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2591%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b4&linkname=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%87