فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

یادواره شهدای شهرستان فریدونشهر برگزار می شود

کدخبر: 74287
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ در ساعت ۲۱:۲۳

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]،  یادواره شهدای دفاع مقدس شهرستان فریدونشهر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

سخنران یادواره شهدای شهرستان فریدونشهر  سردار عرب پور است و مهدی صدیقی با مداحی خود، یاد دوران دفاع مقدس را زنده می کند.

این یادواره  پنجشنبه سوم مهرماه ساعت ۱۵ در  گلزار شهدای فریدونشهر برگزار می شود.

[2]

 

[3] [4]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/595ae6cf-a3b9-4eb5-8b51-9e44111fecb6.jpg

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74287%2F%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2&linkname=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74287%2F%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2&linkname=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF