فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

کرونا در فریدونشهر نارنجی شد

کدخبر: 74449
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ در ساعت ۱۰:۱۹

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وضعیت کرونا در شهرستان فریدونشهر بعد از ۷۰ روز قرار داشتن در وضعیت قرمز، اکنون نارنجی شده است.

عوامل مختلفی می‌تواند در بهبود شرایط کرونا در فریدونشهر تأثیر داشته باشد که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم از آن جمله است و قطعاً با تداوم این رعایت کردن‌ها اوضاع شهرستان بهتر از این هم خواهد شد.

[2]
انتهای پیام/

[3] [4]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۱_۱۵-۰۰-۱۳.jpg

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74449%2F%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25af&linkname=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74449%2F%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25af&linkname=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF