فریدونشهر

ایران قرمز شد، فریدونشهر نارنجی

کدخبر: 75965
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ در ساعت ۱۷:۴۷

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، در آخرین بروزرسانی رنگ‌بندی کرونا در کشور، اکثر شهرهای ایران به رنگ قرمز درآمدند. در این بروزرسانی فریدونشهر نیز که چند ماهی بود در وضعیت زرد قرار داشت، اکنون نارنجی شده است.

[3] [4]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/photo_۲۰۲۱-۰۷-۲۱_۱۴-۴۷-۴۷.jpg

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75965%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2582%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b2-%25d8%25b4%25d8%25af%25d8%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c&linkname=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%B4%D8%AF%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75965%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2582%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b2-%25d8%25b4%25d8%25af%25d8%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c&linkname=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%B4%D8%AF%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C