فریدونشهر

تجلیل از دانش آموزان فریدونشهری حائز مقام کشوری مسابقات فرهنگی هنری

کدخبر: 76287
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ در ساعت ۲۳:۳۷

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، طی مراسمی در اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر از دانش آموزان فریدونشهری حائز رتبه‌های اول در سطح کشوری در سی و نهمین دوره مسابقات فرهنگی هنری فردا دانش آموزان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تجلیل به عمل آمد.

مهسا حیدری از آموزشگاه بهشت آئین رتبه اول کشوری در رشته نقد شعر، آرین لچینانی از آموزشگاه سعدی رتبه اول کشوری در رشته تکنوازی پندور و مهتاب ملیانیان از آموزشگاه رحمت پدیده کشوری مسابقات و تنها دانش آموز پدیده این مسابقات از استان اصفهان سه دانش آموز این شهرستان بودند که در این مسابقات حائز مقام کشوری شدند.

در این مراسم ضمن تجلیل از این سه دانش آموزان از خانواده‌های ایشان نیز تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/

[8] [9]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/DSC-3.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/DSC-4.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/DSC-5.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/DSC-6.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/DSC-7.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/DSC-8.jpg

[8] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76287%2F%25d8%25aa%25d8%25ac%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d8%25a6%25d8%25b2-%25d9%2585&linkname=%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C

[9] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76287%2F%25d8%25aa%25d8%25ac%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d8%25a6%25d8%25b2-%25d9%2585&linkname=%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C