فریدونشهر

فروکش کردن پیک کرونا در ایران/ فریدونشهر «زرد» شد

کدخبر: 76456
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ در ساعت ۰۹:۵۲

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، در آخرین بروزرسانی اپلیکیشن ماسک، وضعیت کرونا در کشور نسبت به هفته گذشته بهبود یافته و شهرستان فریدونشهر هم به رنگ زرد یعنی وضعیت «خطر متوسط» درآمده است.

🏷 در آخرین بروزرسانی وضعیت کشور، رنگ‌بندی شهرستان‌ها نسبت به هفته گذشته به صورت زیر تغییر پیدا کرده است.

▪️۹ مهر: ۱۶ شهرستان قرمز، ۱۹۸ شهرستان نارنجی، ۱۷۶ شهرستان زرد و ۵۸ شهرستان آبی
▪️۱۶ مهر: ۷ شهرستان قرمز، ۱۰۸ شهرستان نارنجی، ۲۴۷ شهرستان زرد و ۸۵ شهرستان آبی

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76456%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25b4-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%25be%25db%258c%25da%25a9-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%C2%AB%D8%B2%D8%B1%D8%AF%C2%BB%20%D8%B4%D8%AF

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76456%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25b4-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%25be%25db%258c%25da%25a9-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%C2%AB%D8%B2%D8%B1%D8%AF%C2%BB%20%D8%B4%D8%AF