فریدونشهر

تصاویر| حضور گروه جهادی بسیج جامعه پزشکی در مناطق محروم فریدونشهر

کدخبر: 76641
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ در ساعت ۰۹:۰۸

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، گروه جهادی بسیج جامعه پزشکی متشکل از ۶۵ پزشک در رشته‌های دندانپزشکی، قلب و عروق، روان شناسی، داخلی و زنان برای درمان رایگان بیماران مناطق محروم منطقه پشتکوه شهرستان فریدونشهر در روستای مصیر این بخش حضور پیدا کردند.

فعالیت این گروه با همکاری بخشداری بخش موگویی این شهرستان و همچنین شبکه بهداشت و درمان روز گذشته آغاز شده و به مدت چهار روز در این محل حضور خواهند داشت.

روز گذشته علی کاظمی، سرپرست بخشداری بخش موگویی، و افشین ملیانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان با حضور بین این گروه جهادی، ضمن قدردانی از اقدام انقلابی این پزشکان، بر روند تسهیل دسترسی بیماران روستاهای مختلف این مناطق به فرصت پیش آمده درمانی نظارت کردند.

انتهای پیام/

[14] [15]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-1_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-2_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-3_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-4_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-5_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-6_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-7_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-8_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-9_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-10_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-11_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/masir-12_1.jpg

[14] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76641%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[15] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76641%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1