فریدونشهر

تصاویر| آئین تکریم و معارفه رؤسای ادارات منابع طبیعی و ورزش و جوانان فریدونشهر

کدخبر: 77149
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ در ساعت ۱۴:۱۸

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، در جلسه شورای اداری شهرستان فریدونشهر که با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد، امین حافظی از ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر تودیع و داوود صالحی برای این سمت معرفی شد و همچنین محمدتقی خلیقی از سمت ریاست اداره ورزش و جوانان این شهرستان تودیع و محمود یوسلیانی به این سمت منصوب شد.

انتهای پیام/

[21] [22]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5575_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5578_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5581_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5583_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5585_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5586_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5589_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5594_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5596_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5628_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5634_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5642_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5647_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5651_1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5652_1.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5658_1.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5661_1.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5669_1.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5672_1.jpg

[21] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77149%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d8%25a6%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25aa%25da%25a9%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2585-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25a4%25d8%25b3%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[22] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77149%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d8%25a6%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25aa%25da%25a9%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2585-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25a4%25d8%25b3%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1