فریدونشهر

عطر ایثار و شهادت بار دیگر در فریدونشهر

کدخبر: 77245
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ در ساعت ۲۲:۲۳

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، فردا پنجشنبه ۹ دی ماه کاروانی از ۱۱ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در ادامه گذار از شهرهای مختلف استان اصفهان وارد شهرستان فریدونشهر می‌شوند.

این شهدا حدود ساعت ۷:۳۰ صبح وارد شهر برف انبار شده و تا حدود ساعت ۹:۳۰ مهمان مردم این شهر خواهند بود.

کاروان شهدا حدود ساعت ۱۰ وارد فریدونشهر می‌شوند و بعد از گذر از خیابان شریعتی و خیابان امام، مقابل مسجد جامع در مراسم یادبود حماسه بزرگ ۹ دی حاضر خواهند شد.

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77245%2F%25d8%25b9%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ab%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25db%258c%25da%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D8%B9%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77245%2F%25d8%25b9%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ab%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25db%258c%25da%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D8%B9%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1