فریدونشهر

تصاویر| برگزاری یادواره شهید کرم دهقانی در برنامه شهید آبروی محله

کدخبر: 78397
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ در ساعت ۰۸:۵۲

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، یادواره شهید کرم دهقانی از شهدای دفاع مقدس شهرستان فریدونشهر با حضور خانواده این شهید و مردم شهیدپرور شهرستان فریدونشهر و جمعی از مسئولان ادارات این شهرستان برگزار شد. سخنرانی، خاطره گویی، قرائت وصیت نامه و قرائت زندگی نامه شهید از برنامه‌های این یادواره بود که در قالب برنامه تلویزیونی «شهید آبروی محله» برگزار شد.

انتهای پیام/

[31] [32]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0135.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0138.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0149.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0151.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0162.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0167.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0175.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0177.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0183.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0191.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0199.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0201.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0203.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0204.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0205.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0209.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0212.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0215.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0218.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0222.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0231.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0241.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0244.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0250.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0253.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0254.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0258.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0261.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2022/06/IMG_0265.jpg

[31] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F78397%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25db%258c%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87

[32] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F78397%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25db%258c%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87