چاپ خبــر

عکس/گشتی در فریدونشهر دو روز مانده به تحویل سال

فریدونشهر هم مانند سایر نقاط ایران کمی حال و هوای عید دارد. دست فروش ها سعی در جذب مشتری دارند و بازار ماهی و سبزه هم داغ است. هوا و جیب های پر از فقط هوا هم این روزها مانع شلوغی زیادی بازار شده اند!

عکاس محسن رحیمی (1) عکاس محسن رحیمی (2) عکاس محسن رحیمی (3) عکاس محسن رحیمی (4) عکاس محسن رحیمی (5) عکاس محسن رحیمی (6) عکاس محسن رحیمی (7) عکاس محسن رحیمی (8) عکاس محسن رحیمی (9) عکاس محسن رحیمی (10) عکاس محسن رحیمی (11) عکاس محسن رحیمی (12) عکاس محسن رحیمی (13) عکاس محسن رحیمی (14)

Go to TOP