این غذاها شما را چاق نمی کند

کسری مواد غذایی که به نام غذاهایی با کالری منفی شناخته مي‌شوند، نسبت به سایر مواد غذايي انرژی بیشتری برای هضم خود نیاز دارند.یعنی بدن انرژی بیشتری برای هضم...

Go to TOP