چاپ خبــر

عکس و فیلم پارک زیبای معلم فریدونشهر در یک شب بهاری

این روزها پارک معلم (سراب) فریدونشهر با چشمه پر آب خود زیبایی و طروات را به مهمانان خود هدیه می دهد. هدیه ای که به زلالی چهره و دلنشینی صدای آب برآمده از دل کوه و خاک پاک طبیعت زیبای فریدونشهر است.

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

 

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (3)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (9)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (12)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

پارک سراب فریدونشهر (1)

Go to TOP