چاپ خبــر

تصاویر/طبیعت زیبای اردیبهشتی بام ایران

بام ایران که باشی دلت برای اردیبهشت بیشتر از ماه های دیگر تنگ می شود.

زیر آسمان آبی تر از آبی و کنار شکوفه های بهاری سفید در دل دشت های سبز، خاک سرخ دشت ها قدم هایت را می طلبد موسیقی باد، پرنده های خوشحال و صدای زیبای آب های روان از کوه های استوار تو را همراهی می کند کافیست کمی با طبیعت مهربان باشی.

اینجا بام ایران شهرستان فریدونشهر:

  1. سردبیر محترم سایت خبری پونه زار،معرفی مناظر زیبای طبیعت فریدونشهر از سوی شما بسیار خوب و موجب قدردانی است ،یکی اززیباترین تصاویرطبیعت فریدونشهر (آبشار پونه زار )ظاهرن فراموش شده است ،عکسی هم از ابشار نا بود شده چشمه لنگان را نیز نصب کنید خاطره انگیز است !

Go to TOP