چاپ خبــر

شکار بز کوهی فریدونشهر

عکس زیر یکی از بزهای  کوهی فریدونشهر را نشان میدهد که توسط دوربین علی عظیمانی

در یکی از مناطق فریدونشهر شکار شده است .

  1. سلام این عکس در دماوند گرفته شده وخودم هم انجا بودموعکسهای بیشتری موجود است اگه خواستی به شما میدهم

  2. اصلانی گفت:

    ما که متوجه نشدیم بالاخره بز کوهی فریدونشهره یا دماوند؟!!! یکی به ما توضیح بده قضیه چیه؟….

Go to TOP