چاپ خبــر

تصاویر طبیعت بهاری فریدونشهر

بهار زیبای فریدون شهر همچنان رخ می نماید.

تصاویر زیر مربوط به صبح روز عید مبعث می باشد که توسط یکی از مخاطبان پونه زار برای ما ارسال شده است:

tabiat930306 (1) tabiat930306 (2) tabiat930306 (3) tabiat930306 (4) tabiat930306 (5) tabiat930306 (6) tabiat930306 (7) tabiat930306 (8) tabiat930306 (9) tabiat930306 (10) tabiat930306 (11) tabiat930306 (12)

Go to TOP