چاپ خبــر

عکس/حضور بهروز اصلانی عضو شورای شهر فریدونشهر در شورای اسلامی استان اصفهان

اواخر اردیبهشت ماه جاری شوراهای اسلامی استان اصفهان با سفر به شهرستان سمیرم از طرح های گردشگری ، عمرانی وآب وخاک این منطقه بازدید کردند.

n2695504-3865141 n2695504-3865155

Go to TOP