چاپ خبــر

فیلم و عکس/وضعیت تنها پارک محله کوی فرهنگیان فریدونشهر

پارک محله کوی فرهنگیان فریدونشهر انتظاری یک دهه ای را برای تبدیل شدن به مکانی امن و مناسب با حداقل امکانات برای سرگرمی و تفریح نوجوانان محله خود می کشد.

farhangian 930314 (9) farhangian 930314 (8) farhangian 930314 (7) farhangian 930314 (6) farhangian 930314 (2) farhangian 930314 (3) farhangian 930314 (4) farhangian 930314 (5) farhangian 930314 (1)

Go to TOP