چاپ خبــر

فیلم/لحظه انفجار کوه جهت استخراج منابع برای سنگ شکن فریدونشهر

امروز ظهر با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال و با ۱۰ تن مواد منفجره، بخشی از کوه مشرف بر کارخانه سنگ شکن فریدونشهر برای استخراج منابع تخریب شد.

فیلم لحظه انفجار:

Go to TOP