چاپ خبــر

عکس/ از قاب عکس تا سنگ قبر شهدای روستای چغیورت فریدونشهر

سعی می کنیم با گذاشتن یک عکس یادی کنیم از رشادت های بی اداعای شهدای شهر و دیارمون و از صبر پدر ها و مادرانی بگوییم که که همه زندگی خود را در راه حفظ من و تو و اعتقادهایمان داده اند.

اینجا روستای چغیورت شهرستان فریدونشهر با هنر عکس مهدی جدیدی یادی از مردانی خدایی از این دیار می کنیم:

شهدای چغیورت

شهدای چغیورت

930501shahid choghyort (2)

قاب عکس شهید عباسقلی اصلانی در دست پدر بزرگوارش

930501shahid choghyort (3)

قاب عکس شهید شیر علی مقدسی در دستان مادر بزرگوارش

930501shahid choghyort (4) 930501shahid choghyort (5) vater mark3

Go to TOP