چاپ خبــر
  1. مهران گفت:

    مهران هستم از شهرستان بوئین میاندشت غرب اصفهان البته گرجی زبانم ممنونم که این عکسارا در وبلاگ خود قرار دادی این بچه ها بسیار زیبا هستن و هیچ تفاوتی با بچه شهری ندارن شاید اینا از همه موفقت ترن ممنونم مرت موگبره

Go to TOP