چاپ خبــر
در هفته جهاد کشاورزی؛

یک روز ویژه کشاورزان فریدونشهر / گزارش تصویری دومیلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال افتتاح

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی چهار پروژه مدیریت جهادکشاورزی فریدونشهر با اعتبار حدود دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال افتتاح شد. این چهار طرح شامل لوله گذاری جوی آب نصرعلی بالا، انتقال آب به مزارع قهستجان، طرح آبیاری بارانی به مساحت ۲۰ هکتار در خمسلو و لوله‌گذاری انتقال آب شهر برف انبار می‌شدند.

Go to TOP