چاپ خبــر
در ادامه عکس های زیبا فریدونشهر:

بهار در راه است…

بهار شاید زیباترین فصل فریدونشهر باشد و اردیبهشت ماه با شکوفه زدن درختان و لطافتی که باران به آب و هوا می دهد دیدنی ترین ماه.
حال همه منتظر رسیدن بهار با شکوفه هایش، چشمه های خروشانش، کوه های سبزش، و بیابان پر نعمتش هستند.

با تشکر از آقای مهدی جدیدی ؛عکس ها گرفته شده توسط گروه کوهنوردی شاهان کوه فریدونشهر می باشد .

  1. امین گفت:

    بهار در راه است ولی برف امروز همه چیو خراب کرد

  2. امین گفت:

    راهش دور تر شد …

Go to TOP