چاپ خبــر

سربلندی مردم استان از تشییع غرورآفرین شهدای غواص /گزارش تصویری

مردم اصفهانی با حضوری پرشور در مراسم استقبال از شهدای غواص مراسمی باشکوه را رقم زدند..

Go to TOP